?>

Chi tiết công việcTESTER/QA

Tầng 21 Tháp Văn phòng Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

0808200998

info@bkaphr.vn

Công ty Cổ phần Quant Edge

Mô tả công việc

 • We are looking for Tester/QA to assess software quality through manual and automated testing.
 • Check the software quality.
 • Write documents related to the project, write plan, test case, perform tests and write test reports, support customers to carry out testing phases and support customers after deploying the software.

        -------

 • Chúng tôi đang tìm kiếm Tester/QA để đánh giá chất lượng phần mềm thông qua kiểm tra thủ công và tự động
 • Kiểm tra chất lượng phần mềm.
 • Viết tài liệu liên quan đến dự án, viết kế hoạch, trường hợp thử nghiệm, thực hiện kiểm tra và viết báo cáo thử nghiệm, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giai đoạn thử nghiệm và hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai phần mềm.

Yêu cầu công việc

 • You need to have a general understanding of Software Testing, knowledge of SQL, office expertise, good English is an advantage.
 • If you have experience working with any project, we are very welcome.
 • If you are not experienced, we only need you to have basic knowledge, skills, orientation to do Tester/QA and want to work in a young and dynamic environment.
 • We will training for you from A - Z to you when you get a job.
 • Candidates who graduate with a good degree or a special achievement, excellent in the learning process, an internship will be an advantage.

        -------

 • Bạn cần có kiến ​​thức chung về Kiểm thử phần mềm, kiến ​​thức về SQL, chuyên môn văn phòng, tiếng Anh tốt là một lợi thế.
 • Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc với bất kỳ dự án nào, chúng tôi rất hoan nghênh.
 • Nếu bạn chưa có kinh nghiệm, chúng tôi chỉ cần bạn có kiến ​​thức cơ bản, kỹ năng, định hướng để làm Tester / QA và muốn làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động.
 • Chúng tôi sẽ đào tạo cho bạn từ A - Z đến bạn khi bạn có thể làm việc.
 • Ứng viên tốt nghiệp bằng giỏi hoặc có thành tích đặc biệt, xuất sắc trong quá trình học tập, thực tập sẽ là một lợi thế.

Quyền lợi

 • Salary: Negotiable up to 600$.
 • Professional and Flexible Working Environment (Quant Edge review by our Employees).
 • Great Teamwork.
 • Review salary increase 2 times a year.
 • Annual performance bonus.
 • Performance bonus per month
 • Healthcare: Premium Health Insurance.
 • Social Insurance, Unemployment insurance and Health insurance.
 • Free drinks in the office.
 • Team building activities 3-4 times per year.
 • Annual leaves is accumulated annually (max 20 days).
 • Clubs program: English, Football, Badminton, Yoga, Running...with company‘s financial support.

        ------

 • Mức lương: Thỏa thuận lên tới 600$.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp và linh hoạt.
 • Làm việc theo nhóm - Xem xét tăng lương 2 lần một năm.
 • Thưởng hiệu suất hàng năm - Phần thưởng hiệu suất mỗi tháng.
 • Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm y tế cao cấp.
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.
 • Đồ uống miễn phí tại văn phòng
 • Hoạt động xây dựng đội nhóm 3-4 lần mỗi năm.
 • Phép hàng năm được tích lũy hàng năm (tối đa 20 ngày).
 • Chương trình câu lạc bộ: Tiếng Anh, Bóng đá, Cầu lông, Yoga, Chạy ... với sự hỗ trợ tài chính của công ly.
0808200998
info@bkaphr.vn
Ứng tuyển

Công việc liên quan

$1200
 • Hà Nội

 • N/A người

TESTER/QA

Google

$600
 • Hà Nội

 • N/A người

7-10 triệu đồng
 • Hà Nội

 • N/A người

Liên Hệ Hợp Tác

Trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao BKAP HR

Địa chỉ: Tòa nhà HTC, 238 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

DÀNH CHO ỨNG VIÊN

Fanpage: fb.com/bkaphr.vn

Hotline: 0868 200 998 (giờ hành chính)

Email: info@bkaphr.vn

DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Fanpage: fb.com/bkaphr.vn

Hotline: 0868 200 998 (Zalo)

Email: contact@bkaphr.vn (Skype)

DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

Fanpage: fb.com/bkaphr.vn

Hotline: 0868 200 998 (Zalo)

Email: ctv@bkaphr.vn (Skype)